Växthormoner del 1 - auxin och cytokinin

Idag har jag toppat min avokadoplanta. Jag har alltså klippt av kopen på den, tjoff. På bilden nedan: Du ser de översta små bladen som är lite rödagröna, dem klippte jag av. 
 
 
 
Auxin
 
Auxin är ett växthormon som bildas i skott och unga blad, alltså främst i topppen av växten. Det sprider sig sedan nedåt i växten i riktning mot rötterna. 
 
Vad "gör" auxinet?
 
Auxinet har flera uppgifter, men idag kommer jag bara att skriva om en av dem. En av auxinets uppgifter är att hämma utvecklingen av sidogrenar. Mycket auxin leder därför till få sidogrenar. Samtidigt främjar det dock bildandet av rötter på plantan. 
 
Det finns även ett annat hormon, cytokinin, som arbetar tillsammans med auxinet. 
 
Cytokinin
 
Cytokinin bildas i plantans rötter och sprider sig därifrån uppåt i plantan. Dess uppgift är att hämma utvecklingen av rötter och samtidigt främja utvecklingen av sidogrenar. För att en planta ska få lika stora rötter som krona är det därför viktigt att koncentrationen av de två hormonerna är jämnstor. Samtidigt leder storleksskillnaden till olika koncentration vilket i sin tur leder till att plantan jämnar ut sig. Detta eftersom en alltför stor rot i förhållande till krona gör att att fler sidogrenar utvecklas. Det tror jag har varit en fördel för plantor under evolutionen, det vill säga under livets utveckling. Detta eftersom att en stor rot som kräver mycket energi från solen har kunnat utveckla flera grenar som tar upp solljus ovan jord. Ju fler och större blad, desto mer solenergi tar kronan upp och desto mer transporteras ned till rötterna. Smart drag där!
 
Sammanfattning - Cytokinin och Auxin
 
Auxin - främjar bildandet av rötter, hämmar bildandet av sidogrenar
Cytokinin - främjar bildandet av sidogrenar, hämmar bildandet av rötter
 
  
 
 
Varför ska jag toppa/inte toppa min växt?
 
Om man vill ha en buskigare planta, med fler grenar och ofta även mer frukt, bör man toppa sin planta. Det som händer är då att koncentrationen cytokinin blir större än koncentrationen auxin. Alltså kommer fler sidorenar att utvecklas. Dock hämmas bildandet av rötter, därför kan det vara bra att låta roten växa till sig i en rymlig kruka, annars kan följande ske:
 
tror jag i alla fall...
 
Ute i naturen har auxinet varit livsnödvändigt för plantor som grott på ett alltför skuggit ställe. Ljuset är som sagt dess livsnödvändiga energikälla och plantan behöver snabbt växa på höjden för att nå solen. Det sista plantan vill är att lägga energi på sidogrenar och auxinet har därför skött jobbet bra med att motverka detta. Om du vill ha en hög planta med få grenar ska du med andra ord låta toppskotten sitta kvar. (Många som odlar avokado missar att toppa den och får en lång, ranglig planta med några få blad i toppen.)
 
Ett annat problem med att toppa plantan gäller främst uteväxter i kyliga länder. Auxinet får nämligen löven att sitta kvar på plantan på hösten tills näringen sugits tillbaka in i trädet. Utan auxin skulle näringen falla av med löven. 
 
Behöver jag toppa plantan flera gånger?
 
Ja, efter ett tag kommer nya toppskott och nya blad som producerar auxin. Därför behöver plantan toppas flera gånger. 
 
Läs mer (och kontrollera om jag har rätt) :)